verheffen

als woordenboektrefwoord:

verheffen:
(verhief, verheven), omhoog heffen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verheffen (ww) :
omhoogbrengen, opheffen, ophogen, opschroeven, optillen, verhogen
verheffen (ww) :
ophemelen, prijzen, verheerlijken

als synoniem van een ander trefwoord:

opheffen (ww) :
heffen, omhooghalen, omhoogtillen, ophalen, ophijsen, oplichten, opsteken, optillen, tillen, verheffen
prijzen (ww) :
achten, bewieroken, danken, grootmaken, lauweren, loven, roemen, verheerlijken, verheffen, zegenen
verheerlijken (ww) :
exalteren, glorificeren, grootmaken, loven, ophemelen, prijzen, roemen, verheffen
verhogen (ww) :
opbouwen, opheffen, ophogen, oprichten, optrekken, verheffen
opschroeven (ww) :
opdrijven, opvijzelen, verheffen

woordverbanden van ‘verheffen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 343:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c