roemen

als woordenboektrefwoord:

roemen:
(geroemd), prijzen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

loven (ww) :
zegenen, prijzen, danken, ophemelen, verheerlijken, eren, roemen, bewieroken, de lof zingen van, preconiseren
prijzen (ww) :
zegenen, danken, achten, verheerlijken, verheffen, loven, roemen, lauweren, bewieroken, grootmaken
verheerlijken (ww) :
prijzen, ophemelen, verheffen, loven, roemen, grootmaken, glorificeren, exalteren
vieren (ww) :
herdenken, huldigen, vertroetelen, gedenken, eren, roemen, celebreren, fêteren

woordverbanden van ‘roemen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

loven, prijzen, roemen

Iets of iemand verheffen; iemand verheerlijken. Prijzen is de algemeene uitdrukking voor iemand verheffen door zijne waarde in eenig opzicht te vermelden. Loven, dat verhevener is dan prijzen, wordt genoegzaam enkel ten aanzien der godheid gebezigd. Loof den Heer, mijne ziel! Alles is vatbaar om geprezen te worden, zoolang men er eene enkele goede hoedanigheid in weet op te merken of er aan weet toe te kennen. Prijzen kan geschieden in de tegenwoordigheid van den of van het geprezene; roemen sluit die tegenwoordigheid uit. Men zegt: iemand in zijn aangezicht prijzen, niet in zijn aangezicht roemen. Zijne bekwaamheden werden algemeen geroemd.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 343:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 378:

loven, prijzen, roemen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c