roemen

als woordenboektrefwoord:

roemen:
(geroemd), prijzen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

loven (ww) :
bewieroken, danken, de lof zingen van, eren, ophemelen, preconiseren, prijzen, roemen, verheerlijken, zegenen
prijzen (ww) :
achten, bewieroken, danken, grootmaken, lauweren, loven, roemen, verheerlijken, verheffen, zegenen
verheerlijken (ww) :
exalteren, glorificeren, grootmaken, loven, ophemelen, prijzen, roemen, verheffen
vieren (ww) :
celebreren, eren, fêteren, gedenken, herdenken, huldigen, roemen, vertroetelen

woordverbanden van ‘roemen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
loven, prijzen, roemen

Loven — prijzen — roemen. Iets of iemand verheffen; iemand verheerlijken. Prijzen is de algemeene uitdrukking voor iemand verheffen door zijne waarde in eenig opzicht te vermelden. Loven, dat verhevener is dan prijzen, wordt genoegzaam enkel ten aanzien der godheid gebezigd. Loof den Heer, mijne ziel! Alles is vatbaar om geprezen te worden, zoolang men er eene enkele goede hoedanigheid in weet op te merken of er aan weet toe te kennen. Prijzen kan geschieden in de tegenwoordigheid van den of van het geprezene; roemen sluit die tegenwoordigheid uit. Men zegt: iemand in zijn aangezicht prijzen, niet in zijn aangezicht roemen. Zijne bekwaamheden werden algemeen geroemd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hoogachten, ontzien, eren, prijzen, loven, roemen, verheffen, verheerlijken, toejuichen, bewonderen

HOOGACHTEN, ONTZIEN, EEREN, PRIJZEN, LOVEN, ROEMEN, VERHEFFEN, VERHEERLIJKEN, TOEJUICHEN, BEWONDEREN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 343.

in hedendaagse spelling:
loven, prijzen, roemen

LOVEN, PRIJZEN, ROEMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 378.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c