ophijsen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

opheffen (ww) :
heffen, omhooghalen, omhoogtillen, ophalen, ophijsen, oplichten, opsteken, optillen, tillen, verheffen
ophalen (ww) :
hijsen, inhalen, omhooghalen, opheffen, ophijsen, optrekken, opvissen
lichten (ww) :
opheffen, ophijsen, optillen, tillen
optrekken (ww) :
omhoogtrekken, ophalen, ophijsen
hijsen (ww) :
ophalen, ophijsen, takelen
optakelen (ww) :
ophijsen

woordverbanden van ‘ophijsen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c