goedmaken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verbeteren (ww) :
ophalen, opknappen, rechttrekken, vermaken, nakijken, goedmaken, verhelpen, vooruitgaan, herzien, bijschaven, optimaliseren, herstellen, repareren, hervormen, corrigeren, schaven aan, perfectioneren, vijlen, veredelen, rectificeren, amenderen, emenderen
vergoeden (ww) :
lonen, goedmaken, belonen, dekken, teruggeven, herstellen, betaald zetten, vergelden, compenseren, terugbetalen, restitueren, schadeloosstellen, rembourseren
herstellen (ww) :
goedmaken, verhelpen, verbeteren, compenseren, in orde maken, in orde brengen, corrigeren, rechtzetten, rectificeren
verzoenen (ww) :
goedmaken, schikken, bijleggen, berusten, vrede sluiten, reconciliëren, de hand reiken, conciliëren
bijleggen (ww) :
goedmaken, schikken, uitpraten, beslechten, vereffenen, zich verzoenen
amortiseren (ww) :
aflossen, goedmaken, verzoenen, inlossen, tenietdoen, delgen
compenseren (ww) :
goedmaken, vergoeden, herstellen, vereffenen
opvangen (ww) :
goedmaken

woordverbanden van ‘goedmaken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c