goedmaken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verbeteren (ww) :
amenderen, bijschaven, corrigeren, emenderen, goedmaken, herstellen, hervormen, herzien, nakijken, ophalen, opknappen, optimaliseren, perfectioneren, rechttrekken, rectificeren, repareren, schaven aan, veredelen, verhelpen, vermaken, vijlen, vooruitgaan
vergoeden (ww) :
belonen, betaald zetten, compenseren, dekken, goedmaken, herstellen, lonen, rembourseren, restitueren, schadeloosstellen, terugbetalen, teruggeven, vergelden
herstellen (ww) :
compenseren, corrigeren, goedmaken, in orde brengen, in orde maken, rechtzetten, rectificeren, verbeteren, verhelpen
verzoenen (ww) :
berusten, bijleggen, conciliëren, de hand reiken, goedmaken, reconciliëren, schikken, vrede sluiten
bijleggen (ww) :
beslechten, goedmaken, schikken, uitpraten, vereffenen, zich verzoenen
amortiseren (ww) :
aflossen, delgen, goedmaken, inlossen, tenietdoen, verzoenen
compenseren (ww) :
goedmaken, herstellen, vereffenen, vergoeden
opvangen (ww) :
goedmaken

woordverbanden van ‘goedmaken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c