inlossen

als woordenboektrefwoord:

inlossen:
(ingelost), vrijkopen; zijn woord inlossen, zijn belofte gestand doen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vervullen (ww) :
betrachten, bevredigen, bewerkstelligen, doen, inlossen, inwilligen, nakomen, presteren, realiseren, uitvoeren, verhoren, verwerkelijken, verwezenlijken, volbrengen, voldoen, voldoen aan, voleinden, volvoeren, waarmaken
bevredigen (ww) :
inlossen, nakomen, stillen, tegemoetkomen, tevredenstellen, vergenoegen, vervullen, voorzien
aflossen (ww) :
aanzuiveren, afdoen, amortiseren, delgen, inlossen, terugbetalen, voldoen
lossen (ww) :
afladen, debarkeren, inlossen, lichten, ontladen, ontlasten, ontschepen
amortiseren (ww) :
aflossen, delgen, goedmaken, inlossen, tenietdoen, verzoenen

woordverbanden van ‘inlossen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c