verslechteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

escaleren (ww) :
erger maken, hoger oplopen, uit de hand lopen, verergeren, verharden, verhevigen, verslechteren
achteruitgaan (ww) :
afbrokkelen, aftakelen, interen, kwijnen, verergeren, verslechten, verslechteren
verlopen (ww) :
achteruitgaan, aflopen, verminderen, verslechteren, vervallen, verwateren

woordverbanden van ‘verslechteren’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verslechteren
verbeteren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c