verhevigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

toenemen (ww) :
groeien, verhogen, klimmen, versterken, wassen, vergroten, opkomen, beginnen op te zetten, oplopen, opsteken, vermeerderen, opgaan, stijgen, aanwakkeren, aangroeien, uitdijen, rijzen, meerderen, verhevigen, aanwassen, lengen, zich uitbreiden, aanzwellen, omhooggaan, omhoogkomen
escaleren (ww) :
verharden, hoger oplopen, verergeren, verslechteren, verhevigen, uit de hand lopen, erger maken
intensiveren (ww) :
versterken, verdiepen, verstevigen, verhevigen, heviger maken, intensifiëren
toespitsen (ww) :
verscherpen, aanscherpen, verhevigen

woordverbanden van ‘verhevigen’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c