stilhouden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stilhouden (ww) :
in de doofpot stoppen, uitdoven, verzwijgen
stilhouden (ww) :
halt houden, stoppen

als synoniem van een ander trefwoord:

stoppen (ww) :
halt houden, stilhouden, stilstaan, tot staan brengen, tot stilstand brengen
geheimhouden (ww) :
achterhouden, stilhouden, verbergen, verzwijgen
aanhouden (ww) :
stilhouden, stoppen

woordverbanden van ‘stilhouden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c