omissie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

omissie (zn):
nalatigheid, onvoorzichtigheid, onzorgvuldigheid, slordigheid, veronachtzaming, verzuim
omissie (zn):
deletie, uitlating, weglating

als synoniem van een ander trefwoord:

nalatigheid (zn) :
achteloosheid, laksheid, negligentie, nonchalance, omissie, onachtzaamheid, vergetelheid, verzuim, zorgeloosheid
verzuim (zn) :
afwezigheid, feil, nalatigheid, omissie, weglating
uitlating (zn) :
lacune, omissie, weglating

woordverbanden van ‘omissie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c