storing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

storing (zn) :
beroering, panne, perturbatie, verontrusting, verstoring, verwarring
storing (zn) :
defect, mankement, ongeregeldheid, pech, stoornis, uitval
storing (zn) :
belemmering, breuk, hapering, hinder, onderbreking

als synoniem van een ander trefwoord:

belemmering (zn) :
afschrikmiddel, barrière, beletsel, beteugeling, bezwaar, drempel, handicap, hinder, hindernis, hinderpaal, hobbel, impediment, obstakel, obstructie, ontmoediging, rem, remming, sta-in-de-weg, storing, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring
beletsel (zn) :
belemmering, beteugeling, bezwaar, handicap, hinder, hindernis, hinderpaal, impediment, obstakel, obstructie, ontmoediging, probleem, remming, sta-in-de-weg, storing, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring
beroering (zn) :
beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, onrust, oproer, opschudding, opwinding, perturbatie, reuring, rusteloosheid, storing, verontrusting, verwarring, woeligheid
stoornis (zn) :
hinder, incident, interruptie, ongeregeldheid, storing, turbatie, verstoring, verwarring
onderbreking (zn) :
afbreking, interruptie, opschorting, pauze, respijt, storing, tussenkomst, tussenpoos
hinder (zn) :
belemmering, last, ongemak, ongeregeldheid, ongerief, overlast, stoornis, storing
verwarring (zn) :
beroering, stoornis, storing, turbatie, verstoring
defect (zn) :
beschadiging, feil, fout, gebrek, manco, storing
gebrek (zn) :
euvel, feil, ontregeling, storing
interruptie (zn) :
onderbreking, stoornis, storing
panne (zn) :
defect, ongeval, storing

woordverbanden van ‘storing’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c