onderbreking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderbreking (zn) :
afbreking, interruptie, opschorting, pauze, respijt, storing, tussenkomst, tussenpoos
onderbreking (zn) :
interval, pauze
onderbreking (zn) :
ontkoppeling
onderbreking (zn) :
gaping

als synoniem van een ander trefwoord:

rust (zn) :
break, evenwicht, halftime, onderbreking, ontspanning, pauze, pauzering, poos, respijt, stilstand, verpozing, windstilte
pauze (zn) :
break, onderbreking, pauzering, rust, rustpauze, rustpoos, rustpunt, schaft, stop, tussenpoos
respijt (zn) :
adempauze, onderbreking, oponthoud, opschorting, rust, schorsing, verlet, verwijl
storing (zn) :
belemmering, breuk, hapering, hinder, onderbreking
interruptie (zn) :
onderbreking, stoornis, storing
tussenkomst (zn) :
interruptie, onderbreking
break (zn) :
onderbreking, pauze, rust
incident (zn) :
intermezzo, onderbreking
stop (zn) :
onderbreking, pauze, rust
tussenpoos (zn) :
onderbreking, pauze

woordverbanden van ‘onderbreking’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c