oponthoud

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oponthoud (zn) :
opschorting, stremming, temporisatie, uitstel, verlet, vertraging, verwijl
oponthoud (zn) :
verblijf, séjour

als synoniem van een ander trefwoord:

respijt (zn) :
adempauze, onderbreking, oponthoud, opschorting, rust, schorsing, verlet, verwijl
vertraging (zn) :
oponthoud, verlating

woordverbanden van ‘oponthoud’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

oponthoud:
verwijl, verblijf
verblijf:
vertoef, verwijl, oponthoud
verwijl:
oponthoud, verblijf, vertoef

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

oponthoud, verblijf

Verblijf beteekent zoowel de daad van verblijven, als de plaats van verblijf (zie Woning.) Gedurende mijn verblijf ten uwent. Dat is een onaangenaam verblijf. Oponthoud wordt gezegd van een kortstondig vertoeven op eene plaats, waar men niet woont, of waar men zijns ondanks blijven moet. Tijdens ons oponthoud te Parijs. Het hooge water veroorzaakte mij daar een lang oponthoud.

uitstel, verwijl, vertoef, oponthoud

De vertraging in het doen van iets wordt uitstel genoemd, wanneer zij geschiedt met het doel om hetzelfde later te doen. Verwijl is het dralen en daardoor tijd verliezen; bij vertoef, dat oorspr. alleen van eene reis gezegd werd, blijft de persoon, met zijn wil op eene plaats, m. a. w. is het uitstel een gevolg van zijn eigen wil, het duidt meer het actief begrip aan, terwijl oponthoud ook door toedoen van anderen kan veroorzaakt zijn.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

oponthoud, vertraging

Wat een werking in haar voortgang hindert.

Oponthoud is een hindernis, die de werking tijdelijk doet ophouden, stil doet staan; vertraging is alles, wat de werking trager, langzamer doet gaan.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 224:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 255:

verwijl, uitstel, oponthoud

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c