ontspanning

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontspanning (zn) :
afleiding, amusement, divertissement, recreatie, vermaak, verpozing, verstrooiing, vertier, verzet, verzetje, vrijetijdsbesteding
ontspanning (zn) :
dolce far niente, relax, relaxatie, rust, verpozing, verslapping

als synoniem van een ander trefwoord:

rust (zn) :
break, evenwicht, halftime, onderbreking, ontspanning, pauze, pauzering, poos, respijt, stilstand, verpozing, windstilte
vermaak (zn) :
afleiding, amusement, divertissement, genoegen, ontspanning, plezier, tijdverdrijf, verstrooiing, vertier, verpozing
vertier (zn) :
afleiding, amusement, entertainment, ontspanning, plezier, recreatie, vermaak, verpozing, verstrooiing, verzetje
afleiding (zn) :
amusement, ontspanning, vermaak, verpozing, verstrooiing, vertier, verzet, verzetje
recreatie (zn) :
ontspanning, uitspanning, verpozing, vrijetijdsbesteding
verstrooiing (zn) :
afleiding, ontspanning, vertier

woordverbanden van ‘ontspanning’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Afleiding is de afwending der gedachte van hetgeen ons inspanning of kwelling geeft, op iets, dat onzen geest opgewekter stemt. Waar de rust van den geest gesteld wordt tegenover de inspanning door den arbeid, spreekt men van ontspanning. Verpoozing ziet meer op het tijdelijke en aangename der rust. Meer op het vermaak ziende, dat de afleiding veroorzaakt, is uitspanning. Ook afleiding wordt dikwijls in dezen zin gebruikt. Bij verstrooiing veronderstelt men, dat de afleiding der gedachte wordt gezocht om zorgen te verzetten, of onaangename gedachten te ver-jagen: verstrooiing wordt ook voor uitspanning genomen. Heb nu eens braaf pleizier, gij hebt ook wel eenige afleiding noodig. Na een inspannenden arbeid moet men wat ontspanning hebben. Daar hij zooveel verdriet en moeilijkheden te huis had, zocht hij verstrooiing, ten einde zijn leed te vergeten.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ontspanning
inspanning, spanning

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c