evenwicht

als woordenboektrefwoord:

evenwicht:
o. gelijkheid van gewicht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

evenwicht (zn) :
evenwichtigheid, harmonie, stabiliteit
evenwicht (zn) :
balans, gelijkheid, overeenstemming

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
afspiegeling, combineerbaarheid, compatibiliteit, concordantie, conformiteit, congruentie, enigheid, evenwicht, gemeenschappelijkheid, uniformiteit, verenigbaarheid
rust (zn) :
break, evenwicht, halftime, onderbreking, ontspanning, pauze, pauzering, poos, respijt, stilstand, verpozing, windstilte
status-quo (zn) :
evenwicht, impasse, machtsevenwicht, patstelling, stilstand
balans (zn) :
evenwicht

woordverbanden van ‘evenwicht’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

evenwicht
onevenwicht

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0047 c