evenwicht

als woordenboektrefwoord:

evenwicht:
o. gelijkheid van gewicht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

evenwicht (zn):
evenwichtigheid, harmonie, stabiliteit
evenwicht (zn):
balans, gelijkheid, overeenstemming

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
afspiegeling, combineerbaarheid, compatibiliteit, concordantie, conformiteit, congruentie, enigheid, evenwicht, gemeenschappelijkheid, uniformiteit, verenigbaarheid
rust (zn) :
break, evenwicht, halftime, onderbreking, ontspanning, pauze, pauzering, poos, respijt, stilstand, verpozing, windstilte
status-quo (zn) :
evenwicht, impasse, machtsevenwicht, patstelling, stilstand
balans (zn) :
evenwicht

woordverbanden van ‘evenwicht’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

evenwicht
onevenwicht
zie ook:
uit evenwicht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0025 c