evenwicht

als woordenboektrefwoord:

evenwicht:
o. gelijkheid van gewicht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

evenwicht (zn) :
harmonie, stabiliteit, evenwichtigheid
evenwicht (zn) :
gelijkheid, balans, overeenstemming

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
afspiegeling, evenwicht, compatibiliteit, uniformiteit, enigheid, congruentie, verenigbaarheid, gemeenschappelijkheid, conformiteit, combineerbaarheid, concordantie
rust (zn) :
pauze, ontspanning, onderbreking, stilstand, evenwicht, poos, respijt, break, halftime, verpozing, windstilte, pauzering
status-quo (zn) :
stilstand, evenwicht, impasse, patstelling, machtsevenwicht
balans (zn) :
evenwicht

woordverbanden van ‘evenwicht’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

evenwicht
onevenwicht

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c