spanning

als woordenboektrefwoord:

spanning:
v. (fig.) ongeduld ; angst.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

spanning (zn) :
onzekerheid, opwinding, druk, stress, onrust, angst, geestdrift, nervositeit, pressie, agitatie, zenuwachtigheid, opgewondenheid, geladenheid, geestvervoering, tensie
spanning (zn) :
stroom, elektriciteit, voltage, spanningsverschil, potentiaalverschil, netspanning, potentiaal
spanning (zn) :
strakheid, verstrakking, gespannenheid, tonus
spanning (zn) :
overkapping, spanwijdte
spanning (zn) :
druk, drukverschil

als synoniem van een ander trefwoord:

angst (zn) :
vrees, paniek, spanning, ontzag, ongerustheid, schrik, bezorgdheid, nervositeit, bangheid, bekommernis, benauwenis, radeloosheid, bangigheid, beklemdheid, nerveusheid, afschrik, beklemming, bekommering, benauwdheid, verontrusting, bibberatie, zenuwachtigheid, angstgevoel
opwinding (zn) :
spanning, verwarring, drukte, onrust, roes, hilariteit, beroering, heisa, agitatie, zenuwachtigheid, opgewondenheid, geprikkeldheid, gejaagdheid
onrust (zn) :
spanning, opwinding, verwarring, angst, ongerustheid, schrik, bezorgdheid, ontsteltenis, verontrusting, perturbatie
sensatie (zn) :
spanning, verwondering, beweging, commotie, opschudding, opzien, deining
stress (zn) :
spanning, opwinding, druk, nervositeit, zenuwachtigheid, overbelasting
druk (zn) :
spanning, belasting, benauwing, tensie, oppressie
agitatie (zn) :
spanning, opwinding, onrust, beroering, gisting
stroom (zn) :
spanning, elektriciteit, voltage
uitzetting (zn) :
spanning, ontplooiing

woordverbanden van ‘spanning’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

spanning
ontspanning

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c