spanning

als woordenboektrefwoord:

spanning:
v. (fig.) ongeduld ; angst.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

spanning (zn) :
agitatie, angst, druk, geestdrift, geestvervoering, geladenheid, nervositeit, onrust, onzekerheid, opgewondenheid, opwinding, pressie, stress, tensie, zenuwachtigheid
spanning (zn) :
elektriciteit, netspanning, potentiaalverschil, potentiaal, spanningsverschil, stroom, voltage
spanning (zn) :
gespannenheid, strakheid, tonus, verstrakking
spanning (zn) :
overkapping, spanwijdte
spanning (zn) :
druk, drukverschil

als synoniem van een ander trefwoord:

angst (zn) :
angstgevoel, afschrik, bangigheid, bangheid, beklemdheid, beklemming, bekommering, bekommernis, benauwdheid, benauwenis, bezorgdheid, bibberatie, nerveusheid, nervositeit, ongerustheid, ontzag, paniek, radeloosheid, schrik, spanning, verontrusting, vrees, zenuwachtigheid
opwinding (zn) :
agitatie, beroering, drukte, gejaagdheid, geprikkeldheid, heisa, hilariteit, onrust, opgewondenheid, roes, spanning, verwarring, zenuwachtigheid
onrust (zn) :
angst, bezorgdheid, ongerustheid, ontsteltenis, opwinding, perturbatie, schrik, spanning, verontrusting, verwarring
sensatie (zn) :
beweging, commotie, deining, opschudding, opzien, spanning, verwondering
stress (zn) :
druk, nervositeit, opwinding, overbelasting, spanning, zenuwachtigheid
druk (zn) :
belasting, benauwing, oppressie, spanning, tensie
agitatie (zn) :
beroering, gisting, onrust, opwinding, spanning
stroom (zn) :
elektriciteit, spanning, voltage
uitzetting (zn) :
ontplooiing, spanning

woordverbanden van ‘spanning’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

spanning
ontspanning

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c