ongerustheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

angst (zn) :
angstgevoel, afschrik, bangigheid, bangheid, beklemdheid, beklemming, bekommering, bekommernis, benauwdheid, benauwenis, bezorgdheid, bibberatie, nerveusheid, nervositeit, ongerustheid, ontzag, paniek, radeloosheid, schrik, spanning, verontrusting, vrees, zenuwachtigheid
schrik (zn) :
beklemming, bekommering, bekommernis, benauwdheid, bezorgdheid, huivering, ijzing, ongerustheid, onrust, ontroering, ontsteltenis, ontzetting, opschudding, paniek, verbijstering, verontrusting, verschrikking
onrust (zn) :
angst, bezorgdheid, ongerustheid, ontsteltenis, opwinding, perturbatie, schrik, spanning, verontrusting, verwarring
vrees (zn) :
angst, bangheid, beduchtheid, bezorgdheid, ongerustheid, schrik, schroom, vervaardheid, vreze
bezorgdheid (zn) :
bangheid, beklemdheid, bekommernis, ongerustheid, onrust, vrees, zorg
zorg (zn) :
angst, benauwdheid, bezorgdheid, ongerustheid

woordverbanden van ‘ongerustheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongerustheid
gerustheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c