huivering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

huivering (zn) :
griezel, griezeling, grilling, huiver, ijzing, siddering
huivering (zn) :
bibbering, rilling, trilling
huivering (zn) :
aarzeling

als synoniem van een ander trefwoord:

schrik (zn) :
beklemming, bekommering, bekommernis, benauwdheid, bezorgdheid, huivering, ijzing, ongerustheid, onrust, ontroering, ontsteltenis, ontzetting, opschudding, paniek, verbijstering, verontrusting, verschrikking
afschuw (zn) :
afgrijzen, afkeer, afkerigheid, antipathie, aversie, gruwel, horreur, huivering, onbehagen, schrik, tegenzin, verfoeiing, walging, weerzin, woede
aarzeling (zn) :
hapering, huivering, schroom, terughoudendheid, twijfel, wankeling, weifeling

woordverbanden van ‘huivering’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c