huivering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

huivering (zn) :
griezel, huiver, siddering, grilling, griezeling, ijzing
huivering (zn) :
trilling, rilling, bibbering
huivering (zn) :
aarzeling

als synoniem van een ander trefwoord:

schrik (zn) :
paniek, verbijstering, onrust, huivering, verschrikking, ontroering, opschudding, ontzetting, ongerustheid, bezorgdheid, ontsteltenis, bekommernis, beklemming, verontrusting, benauwdheid, bekommering, ijzing
afschuw (zn) :
tegenzin, weerzin, gruwel, woede, huivering, walging, schrik, afkeer, onbehagen, aversie, afgrijzen, antipathie, verfoeiing, afkerigheid, horreur
aarzeling (zn) :
twijfel, huivering, hapering, schroom, wankeling, weifeling, terughoudendheid

woordverbanden van ‘huivering’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c