verschrikking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verschrikking (zn) :
onheil, ellende, gruwel, plaag, ramp, leed
verschrikking (zn) :
ontzetting, schrik

als synoniem van een ander trefwoord:

ellende (zn) :
ongeluk, kwelling, onheil, last, tegenslag, nood, tegenspoed, rottigheid, beproeving, verschrikking, narigheid, rampspoed, trammelant, ontbering, tragiek, getob, malaise, misère, sores, kommer, malheur, beroerdigheid, kommer en kwel, moeilijkheden, benauwdheid, miserie, merode
schrik (zn) :
paniek, verbijstering, onrust, huivering, verschrikking, ontroering, opschudding, ontzetting, ongerustheid, bezorgdheid, ontsteltenis, bekommernis, beklemming, verontrusting, benauwdheid, bekommering, ijzing
ontzetting (zn) :
verbijstering, verschrikking, schrik, verslagenheid, consternatie, ontsteltenis
gruwel (zn) :
afschuw, verschrikking, afgrijzen, afschrik, horreur
crime (zn) :
ramp, verschrikking, bezoeking

woordverbanden van ‘verschrikking’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c