verschrikking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verschrikking (zn) :
ellende, gruwel, leed, onheil, plaag, ramp
verschrikking (zn) :
ontzetting, schrik

als synoniem van een ander trefwoord:

ellende (zn) :
benauwdheid, beproeving, beroerdigheid, getob, kommer, kommer en kwel, kwelling, last, malaise, malheur, merode, miserie, misère, moeilijkheden, narigheid, nood, ongeluk, onheil, ontbering, rampspoed, rottigheid, sores, tegenslag, tegenspoed, tragiek, trammelant, verschrikking
schrik (zn) :
beklemming, bekommering, bekommernis, benauwdheid, bezorgdheid, huivering, ijzing, ongerustheid, onrust, ontroering, ontsteltenis, ontzetting, opschudding, paniek, verbijstering, verontrusting, verschrikking
ontzetting (zn) :
consternatie, ontsteltenis, schrik, verbijstering, verschrikking, verslagenheid
gruwel (zn) :
afgrijzen, afschrik, afschuw, horreur, verschrikking
crime (zn) :
bezoeking, ramp, verschrikking

woordverbanden van ‘verschrikking’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c