Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


ellende

als woordenboektrefwoord:

ellende:
v. (-n), armoede, ramp ; tegenspoed.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ellende (zn):
benauwdheid, beproeving, beroerdigheid, getob, kommer, kommer en kwel, kwelling, last, malaise, malheur, merode, miserie, misère, misère, moeilijkheden, narigheid, nood, ongeluk, onheil, ontbering, rampspoed, rottigheid, sores, tegenslag, tegenspoed, tragiek, trammelant, verschrikking

als synoniem van een ander trefwoord:

armoede (zn) :
armoe, behoefte, behoeftigheid, dalles, ellende, gebrek, geldnood, indigentie, kaalheid, kommer, krot, marode, merode, miserie, nood, nooddruft, ontbering
zorg (zn) :
belasting, beslommering, ellende, kommer, last, moeite, narigheid, onaangenaamheden, rottigheid, slameur, sores, trammelant, verdriet
penarie (zn) :
benauwdheid, ellende, moeilijkheden, narigheid, nood, penurie, problemen, puree, trubbels
schade (zn) :
afbreuk, averij, beschadiging, ellende, kwaad, letsel, nadeel, scha, strop, verlies
hartzeer (zn) :
afflictie, ellende, hartenleed, hartenpijn, kommer, zielensmart, zielsverdriet
sores (zn) :
ellende, last, narigheid, rottigheid, trammelant, zorg
jammer (zn) :
ellende, malaise, miserie, misère, ramp, rampspoed
malheur (zn) :
ellende, last, narigheid, rampspoed, tegenslag
beproeving (zn) :
bezoeking, ellende, kwelling, ontbering, ramp
nood (zn) :
benauwdheid, ellende, gevaar, onheil, ramp
onheil (zn) :
ellende, fataliteit, gevaar, ongeluk, ramp
verschrikking (zn) :
ellende, gruwel, leed, onheil, plaag, ramp
kruis (zn) :
beproeving, ellende, ongeluk, verdriet
kommer (zn) :
ellende, leed, smart, verdriet, zorgen
pest (zn) :
ellende, moeilijkheid, rottigheid
gebrek (zn) :
ellende, gebrekkigheid, malheur
calamiteit (zn) :
ellende, nood, ramp

woordverbanden van ‘ellende’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
druk, benauwdheid, ellende, nood, rampspoed, tegenspoed, ongeluk

Druk — benauwdheid — ellende — nood — rampspoed — tegenspoed — ongeluk. Elke onaangename toestand, dien wij in het leven doorworstelen moeten, Als alles ons tegenloopt, noemen wij het tegenspoed. Alles, waar groote tegenspoed of rampspoed ons in brengt, noemen wij ellende — eigenlijk de rampspoed van ballingschap. Terwijl benauwdheid op het gevoel ziet, dat wij hebben als ons veel tegenspoed treft of bedreigt, is druk de tegenspoed, die als een zwaar gewicht ons nederdrukt, en ons in al onze, bewegingen bemoeilijkt. Nood is de toestand, waarin de mensch de dringende behoefte aan hulp het sterkst gevoelt. Spreekt men van ongeluk, dan heeft men ook het oog op de tegenstelling, het geluk, en beschouwt den tegenspoed meer als een toevallig kwaad of als iets, dat ons door hooger macht is toegevoegd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
jammer, wederwaardigheid, ramp, rampspoed, rampzaligheid, ellende, nood, tegenspoed, druk, lijden, ongeluk, kruis, beproeving

JAMMER, WEDERWAARDIGHEID, RAMP, RAMPSPOED, RAMPZALIGHEID, ELLENDE, NOOD, TEGENSPOED, DRUK, LIJDEN, ONGELUK, KRUIS, BEPROEVING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 268.

in hedendaagse spelling:
kommer, jammer, ellende, armoede, behoefte, gebrek, nooddruft

KOMMER, JAMMER, ELLENDE, ARMOEDE, BEHOEFTE, GEBREK, NOODDRUFT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 304.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.003 c