ellende

als woordenboektrefwoord:

ellende:
v. (-n), armoede, ramp ; tegenspoed.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ellende (zn) :
benauwdheid, beproeving, beroerdigheid, getob, kommer, kommer en kwel, kwelling, last, malaise, malheur, merode, miserie, misère, moeilijkheden, narigheid, nood, ongeluk, onheil, ontbering, rampspoed, rottigheid, sores, tegenslag, tegenspoed, tragiek, trammelant, verschrikking

als synoniem van een ander trefwoord:

armoede (zn) :
armoe, behoefte, behoeftigheid, dalles, ellende, gebrek, geldnood, indigentie, kaalheid, kommer, krot, marode, merode, miserie, nood, nooddruft, ontbering
zorg (zn) :
belasting, beslommering, ellende, kommer, last, moeite, narigheid, onaangenaamheden, rottigheid, slameur, sores, trammelant, verdriet
penarie (zn) :
benauwdheid, ellende, moeilijkheden, narigheid, nood, penurie, problemen, puree, trubbels
schade (zn) :
afbreuk, averij, beschadiging, ellende, kwaad, letsel, nadeel, scha, strop, verlies
hartzeer (zn) :
afflictie, ellende, hartenleed, hartenpijn, kommer, zielensmart, zielsverdriet
sores (zn) :
ellende, last, narigheid, rottigheid, trammelant, zorg
jammer (zn) :
ellende, malaise, miserie, misère, ramp, rampspoed
malheur (zn) :
ellende, last, narigheid, rampspoed, tegenslag
beproeving (zn) :
bezoeking, ellende, kwelling, ontbering, ramp
nood (zn) :
benauwdheid, ellende, gevaar, onheil, ramp
onheil (zn) :
ellende, fataliteit, gevaar, ongeluk, ramp
verschrikking (zn) :
ellende, gruwel, leed, onheil, plaag, ramp
kruis (zn) :
beproeving, ellende, ongeluk, verdriet
kommer (zn) :
ellende, leed, smart, verdriet, zorgen
pest (zn) :
ellende, moeilijkheid, rottigheid
gebrek (zn) :
ellende, gebrekkigheid, malheur
calamiteit (zn) :
ellende, nood, ramp

woordverbanden van ‘ellende’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Elke onaangename toestand, dien wij in het leven doorworstelen moeten, Als alles ons tegenloopt, noemen wij het tegenspoed. Alles, waar groote tegenspoed of rampspoed ons in brengt, noemen wij ellende — eigenlijk de rampspoed van ballingschap. Terwijl benauwdheid op het gevoel ziet, dat wij hebben als ons veel tegenspoed treft of bedreigt, is druk de tegenspoed, die als een zwaar gewicht ons nederdrukt, en ons in al onze, bewegingen bemoeilijkt. Nood is de toestand, waarin de mensch de dringende behoefte aan hulp het sterkst gevoelt. Spreekt men van ongeluk, dan heeft men ook het oog op de tegenstelling, het geluk, en beschouwt den tegenspoed meer als een toevallig kwaad of als iets, dat ons door hooger macht is toegevoegd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 268:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 304:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c