malheur

als woordenboektrefwoord:

malheur:
o. (-s), ongeluk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

malheur (zn) :
ellende, last, narigheid, rampspoed, tegenslag
malheur (zn) :
gebrek, ongeluk, ongeval

als synoniem van een ander trefwoord:

ellende (zn) :
benauwdheid, beproeving, beroerdigheid, getob, kommer, kommer en kwel, kwelling, last, malaise, malheur, merode, miserie, misère, moeilijkheden, narigheid, nood, ongeluk, onheil, ontbering, rampspoed, rottigheid, sores, tegenslag, tegenspoed, tragiek, trammelant, verschrikking
last (zn) :
armoe, bezwaar, druk, gesodemieter, hinder, inconveniënt, kwelling, malheur, moeilijkheid, moeite, narigheid, onaangenaamheid, ongemak, ongemakkelijkheid, ongerief, ongerieflijkheid, overlast, plaag, slameur, soesa, spel
ongeluk (zn) :
beproeving, catastrofe, kwaad toeval, leed, malheur, onheil, pech, ramp, rampspoed, tegenslag, tegenspoed, tragedie
tegenslag (zn) :
drawback, malheur, ongeluk, onkans, pech, strop, tegenspoed, tegenvaller, tegenwind, wanbof
gebrek (zn) :
ellende, gebrekkigheid, malheur
makke (zn) :
malheur

woordverbanden van ‘malheur’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c