moeite

als woordenboektrefwoord:

moeite:
v. (-n), krachtsinspanning.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

moeite (zn) :
last, moeilijkheid, overlast, pijn
moeite (zn) :
inspanning, zorg, poging

als synoniem van een ander trefwoord:

last (zn) :
armoe, bezwaar, druk, gesodemieter, hinder, inconveniënt, kwelling, malheur, moeilijkheid, moeite, narigheid, onaangenaamheid, ongemak, ongemakkelijkheid, ongerief, ongerieflijkheid, overlast, plaag, slameur, soesa, spel
zorg (zn) :
belasting, beslommering, ellende, kommer, last, moeite, narigheid, onaangenaamheden, rottigheid, slameur, sores, trammelant, verdriet
besogne (zn) :
aangelegenheid, beslommering, bezigheid, drukte, gedoe, heisa, last, moeite, rompslomp, slameur, sleur, soesa, zaak, zorg
inspanning (zn) :
arbeid, ijver, inzet, krachtsinspanning, moeite, poging, streven, vermoeienis, werk, zorg
poging (zn) :
inspanning, krachtsinspanning, moeite, streven
moeilijkheid (zn) :
hinder, last, moeite, perikel, verwikkeling
spel (zn) :
drukte, last, moeilijkheden, moeite
pijn (zn) :
last, moeite, narigheid, probleem
overlast (zn) :
hinder, moeite, schade

woordverbanden van ‘moeite’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

moeite
rust

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c