perikel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

perikel (zn) :
wederwaardigheid
perikel (zn) :
risico, gevaar

als synoniem van een ander trefwoord:

belevenis (zn) :
ervaring, gebeurtenis, evenement, avontuur, gebeuren, lotgeval, perikel, wedervaren, wederwaardigheid
gevaar (zn) :
onheil, risico, dreiging, nood, noodsituatie, bedreiging, onraad, perikel
moeilijkheid (zn) :
hinder, last, moeite, verwikkeling, perikel
risico (zn) :
dreiging, gevaar, bedreiging, perikel

woordverbanden van ‘perikel’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c