pijn

als woordenboektrefwoord:

pijn:
m. (-en), grove den.
pijn:
v. (-en), smart, verdriet.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

pijn (zn) :
buikpijn, hoofdpijn, keelpijn, kiespijn, maagpijn, oorpijn, spierpijn
pijn (zn) :
kommer, leed, lijden, smart, verdriet, wee, zeer
pijn (zn) :
last, moeite, narigheid, probleem
pijn (zn) :
pijnboom
pijn (zn) :
steek

als synoniem van een ander trefwoord:

verdriet (zn) :
bedroefdheid, chagrijn, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, kruis, leed, leedwezen, narigheid, pijn, rouw, smart, spijt, treurigheid, treurnis, wee, zeer, zorg
smart (zn) :
bedroefdheid, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, leed, leedwezen, lijden, pijn, rouw, treurigheid, treurnis, triestheid, verdriet, wee, weedom, zeer
lijden (zn) :
agonie, doodsangst, doodsstrijd, doodstrijd, hartenpijn, hartzeer, kwaad, leed, lijdensweg, martelgang, pijn, pijniging, smart, zeer, zielenleed, zielenpijn
zeer (zn) :
droefenis, kwaad, leed, lijden, pijn, smart, verdriet
kwaad (zn) :
afbreuk, nadeel, leed, lijden, pijn, zeer
moeite (zn) :
last, moeilijkheid, overlast, pijn
wee (zn) :
leed, pijn, smart, verdriet
steek (zn) :
messteek, pijn, scheut

woordverbanden van ‘pijn’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

pijn, smart, wee

Pijn wordt meer in de spreektaal, smart meer in de schrijftaal gebruikt. Het eerste woord wordt meer in 't bijzonder gezegd van lichaamslijden; smart meer van aandoeningen van het gemoed door van buiten komende indrukken, terwijl wee meer het gevoel van smart met betrekking tot eene in den mensch zelf gelegen oorzaak aanduidt. Tegenover smart staat vreugde, tegenover wee staat wel. Het wel en wee dezer wereld; smart en vreugde wisselen elkander af in deze wereld. Hoofdpijn, tandpijn. Zijn lichtzinnig gedrag veroorzaakt mij veel smart. In de uitdrukking: het is niet de pijne waard, heeft pijn uit het fransche peine ontstaan, de beteekenis van moeite.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 166:

smart, pijn

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0232 nc