hartenleed

als woordenboektrefwoord:

hartenleed, harteleed:
o. innige droefheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verdriet (zn) :
bedroefdheid, chagrijn, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, kruis, leed, leedwezen, narigheid, pijn, rouw, smart, spijt, treurigheid, treurnis, wee, zeer, zorg
smart (zn) :
bedroefdheid, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, leed, leedwezen, lijden, pijn, rouw, treurigheid, treurnis, triestheid, verdriet, wee, weedom, zeer
hartzeer (zn) :
afflictie, ellende, hartenleed, hartenpijn, kommer, zielensmart, zielsverdriet

woordverbanden van ‘hartenleed’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verdriet, hartzeer, hartenleed, leedwezen, droefheid, treurigheid, smart

VERDRIET, HARTZEER, HARTELEED, LEEDWEZEN, DROEFHEID, TREURIGHEID, SMERT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 231.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c