omhaal

als woordenboektrefwoord:

omhaal:
m. omslag, drukte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

omhaal (zn) :
drukte, heisa, poespas, rompslomp, vertoon
omhaal (zn) :
retro

als synoniem van een ander trefwoord:

drukte (zn) :
animatie, bedrijvigheid, gedoe, gedruis, gekrioel, gewoel, heisa, leven, mensenmassa, mêlee, omhaal, poespas, poppenkast, spatsies, tamtam, trafiek, volte
geweld (zn) :
felheid, force, fors, heftigheid, hevigheid, intensiteit, kracht, omhaal, onstuimigheid, woestheid
rompslomp (zn) :
drukte, gedoe, heisa, omhaal, omslachtigheid, parafernalia, slameur, soesa
poespas (zn) :
drukte, gedoe, heisa, kouwe drukte, omhaal, roerom, rommelzooi, rompslomp
heisa (zn) :
deining, drukte, omhaal, poppenkast, toestand
servituut (zn) :
dikdoenerij, flikflooierij, omhaal, praatjes
omslag (zn) :
beslommering, drukte, omhaal, soesa
heisa (zn) :
beslommering, gedoe, omhaal
ceremonie (zn) :
omhaal, plichtpleging
vertoon (zn) :
omhaal, praal, pronk
preambule (zn) :
omhaal

woordverbanden van ‘omhaal’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

omhaal, omslag

Drukte, wijdloopigheid. Omslag is woelige beslommering, die echter niet altijd te vermijden is. Omhaal heeft eene nog ongunstiger beteekenis dan omslag; hij is het gevolg van gebrek aan overleg, waardoor men niet eenvoudig te werk gaat, maar meer overhoop haalt dan noodig is, derhalve overdreven en geheel noodeloozen omslag maakt. De omslag in redeneeringen en bewijzen is niet door iedereen te vermijden, maar de omhaal van woorden is altijd onverdragelijk, omdat hij òf van gebrekkig denken getuigt, òf van de geheime bedoeling om de eigenlijke gedachte als in een vloed van woorden te verstikken.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c