hevigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

kracht (zn) :
vaart, druk, macht, vuur, hevigheid, sterkte, fors, geweld, energie, waarde, dynamiek, hardheid, pit, intensiteit, vermogen, gewicht, fut, flinkheid, werkvermogen, force, onstuimigheid, lichaamskracht, jeu
vuur (zn) :
enthousiasme, kracht, inzet, poeder, ijver, hevigheid, vurigheid, drift, hartstocht, gloed, inspiratie, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, fut, spirit, begeestering, elan, heftigheid, levendigheid
woede (zn) :
gram, hevigheid, boosheid, drift, felheid, geraas, kwaadheid, razernij, woestheid, toorn, nijd, furie, rabiës, gramschap, onstuimigheid, nijdigheid, gewelddadigheid, furiositeit, koleire, frenesie
drift (zn) :
zucht, opwinding, vuur, passie, hevigheid, neiging, hartstocht, begeerte, aandrift, opgewondenheid, onstuimigheid, impetuositeit
geweld (zn) :
kracht, hevigheid, fors, omhaal, felheid, intensiteit, woestheid, onstuimigheid, heftigheid, force
felheid (zn) :
hevigheid, vurigheid, vinnigheid, onstuimigheid, heftigheid
intensiteit (zn) :
kracht, sterkte, hevigheid, felheid

woordverbanden van ‘hevigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

geweld:
hevigheid, ruwheid, macht, kracht

woorden met een verwante vorm:

bijwoord / bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0183 nc