vervoering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vervoering (zn) :
euforie, verrukking, trance, extase, zinsvervoering, geestvervoering, exaltatie

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
enthousiasme, kracht, inzet, poeder, ijver, hevigheid, vurigheid, drift, hartstocht, gloed, inspiratie, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, fut, spirit, begeestering, elan, heftigheid, levendigheid
geestdrift (zn) :
gedrevenheid, enthousiasme, inzet, vuur, ijver, vurigheid, gretigheid, hartstocht, gloed, felheid, roes, bezieling, vervoering, animo, begeestering, elan, verve, zielsverrukking, happigheid
elan (zn) :
strijdlust, vaart, gedrevenheid, enthousiasme, vuur, bevlieging, ijver, impuls, gloed, bezieling, vervoering, geestdrift, flair, zwier, begeestering, levendigheid
enthousiasme (zn) :
vuur, ijver, gretigheid, gloed, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, begeestering, elan, opgetogenheid, geestvervoering, begerigheid, aviditeit
bezieling (zn) :
leven, ingeving, enthousiasme, vuur, toewijding, gloed, inspiratie, vervoering, geestdrift, bevlogenheid, animo, elan, aandrift, schwung, verve
extase (zn) :
verrukking, vervoering, zinsverrukking, zielsverrukking, uitzinnigheid, opgetogenheid, geestesvervoering, exaltatie
gloed (zn) :
enthousiasme, vuur, vlam, ijver, bezieling, vervoering, geestdrift, elan, schwung, verve, opgewondenheid, levendigheid
verrukking (zn) :
enthousiasme, genot, vervoering, trance, extase, bekoring, opgetogenheid, exaltatie
opwelling (zn) :
bevlieging, vlaag, vervoering, vleug

woordverbanden van ‘vervoering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

geestdrift:
bezieling, vervoering, vuur, gloed, ijver, gemoedsbeweging, hartstocht (niet: begeestering)
geluk:
heil, zegen, verrukking, vervoering, zaligheid
verrukking:
vervoering, geluk
vervoering:
verrukking, geestdrift (niet: begeestering)

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

geestdrift, vervoering, vuur

Sterke aandrift, buitengewone gemoedsbeweging, die van voorbijgaanden aard is. De geestdrift is edeler en kalmer, onderstelt meer bewustzijn en zelfbeheersching en heeft alleen het goede en schoone ten doel. In beeldspraak wordt ditzelfde door vuur uitgedrukt, evenals ook de adjectieven warm en vurig het bezit hiervan aanduiden. De vervoering is hartstochtelijker, leidt licht tot buitensporigheden, en hetgeen waardoor zij wordt opgewekt, kan ook van minder gehalte zijn.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.005 c