razernij

als woordenboektrefwoord:

razernij:
v. (-en), woede ; dolheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

razernij (zn) :
dolheid, frenesie, furie, waanzin, woede
razernij (zn) :
hondsdolheid, rabiës

als synoniem van een ander trefwoord:

woede (zn) :
boosheid, drift, felheid, frenesie, furie, furiositeit, geraas, gewelddadigheid, gram, gramschap, hevigheid, koleire, kwaadheid, nijd, nijdigheid, onstuimigheid, rabiës, razernij, toorn, woestheid
gramschap (zn) :
boosheid, drift, frenesie, furie, gram, misnoegen, nijd, razernij, toorn, verbolgenheid, woede, woestheid
geweld (zn) :
agressie, bruutheid, dwang, furiositeit, gewelddadigheid, grimmigheid, harde hand, razernij, woede
toorn (zn) :
boosheid, drift, gramschap, grimmigheid, kwaadheid, razernij, woede
furie (zn) :
razernij, woede
krankzinnigheid (zn) :
razernij

woordverbanden van ‘razernij’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

boosheid, drift, toorn, woede, razernij

De gemoedstoestand, waarin men alle kalmte verliest.

Boosheid duidt aan, dat men misnoegen gevoelt, maar niet in zulke sterke mate, als bij toorn het geval is. Verliest de toornige zijn heerschappij over het verstand, dan spreekt men van woede. Gaat deze woede met groot getier of heftige bewegingen gepaard, dan gebruikt men razernij. — Drift is een snel opkomende opwelling van toorn, die evenwel spoedig weer voorbij gaat.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 72:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c