krankzinnigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

krankzinnigheid (zn):
dolheid, geestesziekte, verstandsverbijstering, waanzin, zinsverbijstering
krankzinnigheid (zn):
razernij

als synoniem van een ander trefwoord:

waanzin (zn) :
dwaasheid, gekte, krankzinnigheid, verstandsverbijstering
manie (zn) :
bezetenheid, krankzinnigheid, waanzin

woordverbanden van ‘krankzinnigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c