ontroering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontroering (zn) :
aandoening, emotie, alteratie, vertedering, getroffenheid

als synoniem van een ander trefwoord:

schrik (zn) :
paniek, verbijstering, onrust, huivering, verschrikking, ontroering, opschudding, ontzetting, ongerustheid, bezorgdheid, ontsteltenis, bekommernis, beklemming, verontrusting, benauwdheid, bekommering, ijzing
emotie (zn) :
aandoening, gevoel, sentiment, ontroering, gevoelen, affect, vertedering, gevoelsaandoening, getroffenheid, gemoedsbeweging, gemoedsaandoening, bewogenheid
aandoening (zn) :
emotie, gevoel, sentiment, ontroering, gevoelen, affect, vertedering, gemoedsindruk, gemoedsbeweging, gemoedsaandoening, bewogenheid
gevoel (zn) :
hart, stemming, zin, sentiment, ontroering, sensibiliteit, gemoed, gezindheid, gevoelen, affect, gemoedsbeweging, gemoedsaandoening
ontsteltenis (zn) :
verwarring, verbijstering, ontroering, ontzetting, schrik, ontreddering, ontluistering

woordverbanden van ‘ontroering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

ontroering:
aandoening

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 126:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0179 nc