ontroering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontroering (zn):
aandoening, alteratie, emotie, getroffenheid, vertedering

als synoniem van een ander trefwoord:

schrik (zn) :
beklemming, bekommering, bekommernis, benauwdheid, bezorgdheid, huivering, ijzing, ongerustheid, onrust, ontroering, ontsteltenis, ontzetting, opschudding, paniek, verbijstering, verontrusting, verschrikking
emotie (zn) :
aandoening, affect, bewogenheid, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, getroffenheid, gevoel, gevoelen, gevoelsaandoening, ontroering, sentiment, vertedering
aandoening (zn) :
affect, bewogenheid, emotie, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gemoedsindruk, gevoel, gevoelen, ontroering, sentiment, vertedering
gevoel (zn) :
affect, gemoed, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gevoelen, gezindheid, hart, ontroering, sensibiliteit, sentiment, stemming, zin
ontsteltenis (zn) :
ontluistering, ontreddering, ontroering, ontzetting, schrik, verbijstering, verwarring

woordverbanden van ‘ontroering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

ontroering:
aandoening

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 126:

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c