verwarring

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwarring (zn) :
opwinding, paniek, drukte, onrust, wanorde, opschudding, chaos, warboel, implicatie, ontreddering, consternatie, ontsteltenis, confusie, janboel, disorde, ontdaanheid, verwardheid, verontrusting, verdwazing, desorganisatie, onduidelijkheid
verwarring (zn) :
verstoring, storing, stoornis, beroering, turbatie

als synoniem van een ander trefwoord:

opschudding (zn) :
opwinding, ophef, rel, verwarring, gerucht, kabaal, gedoe, ruzie, sensatie, drukte, alarm, beweging, herrie, omwenteling, wanorde, commotie, geraas, rumoer, schrik, beroering, spektakel, heisa, ontwrichting, deining, keet, consternatie, oploop, tumult, ontsteltenis, bedoening, reuring, alteratie
beroering (zn) :
opwinding, storing, verwarring, drukte, onrust, beweging, commotie, opschudding, oproer, deining, consternatie, reuring, woeligheid, verontrusting, rusteloosheid, perturbatie
warboel (zn) :
troep, rommel, verwarring, rotzooi, puinhoop, wanorde, knoop, chaos, knoeiboel, klit, wirwar, kluwen, knoeierij, brij, janboel, soepzootje, charade, warwinkel, warhoop
opwinding (zn) :
spanning, verwarring, drukte, onrust, roes, hilariteit, beroering, heisa, agitatie, zenuwachtigheid, opgewondenheid, geprikkeldheid, gejaagdheid
consternatie (zn) :
opwinding, verwarring, sensatie, herrie, commotie, opschudding, ontzetting, schrik, beroering, deining, keet, ontsteltenis, bedoening, confusie
onrust (zn) :
spanning, opwinding, verwarring, angst, ongerustheid, schrik, bezorgdheid, ontsteltenis, verontrusting, perturbatie
stoornis (zn) :
hinder, verstoring, storing, verwarring, incident, interruptie, turbatie, ongeregeldheid
ontsteltenis (zn) :
verwarring, verbijstering, ontroering, ontzetting, schrik, ontreddering, ontluistering
commotie (zn) :
opwinding, verwarring, drukte, opschudding, beroering, deining, consternatie, tumult
storing (zn) :
verstoring, verwarring, beroering, panne, verontrusting, perturbatie
desorganisatie (zn) :
verstoring, verwarring, chaos, ontwrichting, ontreddering
wanorde (zn) :
verwarring, opschudding, ontreddering, tumult
chaos (zn) :
verwarring, ordeloosheid

woordverbanden van ‘verwarring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c