verstoring

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

stoornis (zn) :
hinder, incident, interruptie, ongeregeldheid, storing, turbatie, verstoring, verwarring
storing (zn) :
beroering, panne, perturbatie, verontrusting, verstoring, verwarring
desorganisatie (zn) :
chaos, ontreddering, ontwrichting, verstoring, verwarring
verwarring (zn) :
beroering, stoornis, storing, turbatie, verstoring
incident (zn) :
hindernis, stoornis, verstoring
ontwrichting (zn) :
desorganisatie, verstoring

woordverbanden van ‘verstoring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c