chaos

als woordenboektrefwoord:

chaos:
m. vormloze klomp ; warboel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

chaos (zn) :
anarchie, augiasstal, beestenbende, beestenboel, bende, desorganisatie, janboel, jungle, keet, klerezooi, mengelmoes, oproer, pan, prullenboel, puinhoop, ratjetoe, roerigheid, rommel, rommelzooi, rotzooi, soepzootje, teringzooi, troep, wanorde, wanordelijkheid, warboel, zooi, zootje, zwijnenboel, zwijnenkeet, zwijnenpan, zwijnenstal
chaos (zn) :
ordeloosheid, verwarring
chaos (zn) :
baaierd

als synoniem van een ander trefwoord:

verwarring (zn) :
chaos, confusie, consternatie, desorganisatie, disorde, drukte, implicatie, janboel, onduidelijkheid, onrust, ontdaanheid, ontreddering, ontsteltenis, opschudding, opwinding, paniek, verdwazing, verontrusting, verwardheid, wanorde, warboel
warboel (zn) :
brij, chaos, charade, janboel, klit, kluwen, knoeiboel, knoeierij, knoop, puinhoop, rommel, rotzooi, soepzootje, troep, verwarring, wanorde, warhoop, warwinkel, wirwar
wanorde (zn) :
ataxie, chaos, disorde, jungle, knoeiboel, ongeregeldheid, onordelijkheid, ordeloosheid, puinhoop, rotzooi, tuchteloosheid, wanordelijkheid
desorganisatie (zn) :
chaos, ontreddering, ontwrichting, verstoring, verwarring
janboel (zn) :
bende, chaos, keet, pan, rommel, rotzooi, troep, warboel
jungle (zn) :
brei, chaos, doolhof, warboel
kluwen (zn) :
chaos, warboel, wirwar
rotzooi (zn) :
bende, chaos, wanorde
anarchie (zn) :
chaos, puinhoop

woordverbanden van ‘chaos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

chaos
orde, regelmaat

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c