gerucht

als woordenboektrefwoord:

gerucht:
o. (-en), onzekere tijding ; lawaai.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gerucht (zn):
kletspraatje, roddel, roddelpraatje
gerucht (zn):
gepraat, mare, praatje, verhaal
gerucht (zn):
opschudding, opzien, rumoer
gerucht (zn):
geluid

als synoniem van een ander trefwoord:

opschudding (zn) :
alarm, alteratie, bedoening, beroering, beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, gedoe, geraas, gerucht, heisa, herrie, kabaal, keet, omwenteling, ontsteltenis, ontwrichting, ophef, oploop, opwinding, rel, reuring, rumoer, ruzie, schrik, sensatie, spektakel, tumult, verwarring, wanorde
praatje (zn) :
geroddel, gerucht, praat, roddel, smoes, uitvlucht, verhaaltje, vertelsel, verzinsel
rumoer (zn) :
drukte, gerucht, ophef, opschudding, tumult
sprake (zn) :
gerucht, melding, spraak
praatje (zn) :
geklets, gerucht, praat
opzien (zn) :
gerucht, sensatie
geluid (zn) :
gerucht, geruis
verhaal (zn) :
gerucht

woordverbanden van ‘gerucht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
maar, mare, gerucht, bericht, naricht, tijding, kondschap, bescheid, kennisgeving, bekendmaking, verslag, verhaal

MAAR, MARE, GERUCHT, BERIGT, NARIGT, TIJDING, KONDSCHAP, BESCHEID, KENNISGEVING, BEKENDMAKING, VERSLAG, VERHAAL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 381.

in hedendaagse spelling:
oploop, opschudding, gewoel, gejoel, getier, gerucht, rumoer, teugelloosheid, moedwil, euvelmoed, baldadigheid, geweld, plundering

OPLOOP, OPSCHUDDING, GEWOEL, GEJOEL, GETIER, GERUCHT, RUMOER, TEUGELLOOSHEID, MOEDWIL, EUVELMOED, BALDADIGHEID, GEWELD, PLUNDERING

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 319.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c