geklets

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geklets (zn) :
klap, klets, flauwekul, gebabbel, lariekoek, gezeur, gezwam, geleuter, geouwehoer, gezwets, prietpraat, gewauwel, gezever, frases, quatsch, blabla, gerevel, gebeuzel
geklets (zn) :
geroddel

als synoniem van een ander trefwoord:

geouwehoer (zn) :
onzin, klets, gelul, gezeur, geklets, geleuter, gezanik, gedram, bullshit, ge-o-ha, gelul in de ruimte, gezwatel
geleuter (zn) :
kletspraat, gezeur, geklets, gezwam, gezanik, gebazel, gezemel, prietpraat, gewauwel, blabla, gerevel, gebeuzel
kletskoek (zn) :
onzin, klets, gebabbel, gelul, geklets, nonsens, lulkoek, larie, lullificatie, kletsica
klets (zn) :
onzin, flauwekul, waanzin, lariekoek, geklets, gezwam, larie, kolder, rimram
prietpraat (zn) :
onzin, kletspraat, klets, geklets, nonsens, geleuter, leuterpraat, gebeuzel
apekool (zn) :
klets, onzin, flauwekul, gelul, kletskoek, geklets, nonsens, larie, kul
kolder (zn) :
onzin, kletskoek, geklets, nonsens, apekool, quatsch, gekkenpraat
roddel (zn) :
geklets, laster, achterklap, roddelpraat, kwaadsprekerij
gebabbel (zn) :
klap, gepraat, geklets, gekeuvel, gekout
gekakel (zn) :
geklets, gesnater, geraaskal, gekwek
klap (zn) :
gebabbel, gepraat, geklets, gekeuvel
gezwam (zn) :
onzin, geklets, geleuter, gezwets
gezwets (zn) :
onzin, gelul, geklets, gezwam
blabla (zn) :
geklets, gezwam, geouwehoer
praatje (zn) :
gerucht, praat, geklets

woordverbanden van ‘geklets’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c