bescheid

als woordenboektrefwoord:

bescheid:
o. antwoord.
bescheid:
o. (-en), verklaring, bewijsstuk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bescheid (zn) :
bescheiden, antwoord
bescheid (zn) :
verslag, schriftuur
bescheid (zn) :
bericht, verslag

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
getuigenis, mededeling, bewering, brief, uitspraak, uiteenzetting, zeggen, bewijs, certificaat, declaratie, manifest, eed, uitlating, geloofsbrief, betuiging, belijdenis, depositie, charter, attest, accreditief, attestatie, bescheid
verslag (zn) :
verhaal, bericht, rapport, artikel, historie, journaal, geschiedenis, geschrift, protocol, notulen, reportage, vertelling, bulletin, relaas, memorandum, verslaggeving, proces-verbaal, bescheid
antwoord (zn) :
bericht, gevolg, reactie, beslissing, oplossing, weerwoord, uitsluitsel, respons, repliek, response, sjoechem, beantwoording, bescheid, responsie
repliek (zn) :
antwoord, weerwoord, tegengas, tegenspel, respons, response, weerwerk, wederantwoord, tegenbescheid, beantwoording, bescheid
uitsluitsel (zn) :
uitspraak, uitleg, beslissing, verklaring, opheldering, conclusie, motivering, explicatie, uitlegging, bescheid
bericht (zn) :
antwoord, verslag, relaas, naricht, bescheid

woordverbanden van ‘bescheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 381:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c