depositie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
getuigenis, mededeling, bewering, brief, uitspraak, uiteenzetting, zeggen, bewijs, certificaat, declaratie, manifest, eed, uitlating, geloofsbrief, betuiging, belijdenis, depositie, charter, attest, accreditief, attestatie, bescheid
getuigenis (zn) :
depositie, getuigenverklaring

woordverbanden van ‘depositie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c