opstel

als woordenboektrefwoord:

opstel:
o. (-len), verhandeling; steloefening.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verhandeling (zn) :
artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht
artikel (zn) :
bespreking, bijdrage, boekbeoordeling, boekbespreking, commentaar, geschrift, hoofdartikel, kritiek, opstel, recensie, stuk, verhaal, verhandeling, verslag
stuk (zn) :
artikel, bijdrage, essay, gedicht, geschrift, nota, opstel, papier, rapport, tekst
bijdrage (zn) :
artikel, geschrift, opstel, stuk, verhandeling
traktaat (zn) :
geschrift, opstel, verhandeling, vertoog
essay (zn) :
opstel, proeve, verhandeling

woordverbanden van ‘opstel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c