essay

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

essay (zn) :
opstel, proeve, verhandeling

als synoniem van een ander trefwoord:

verhandeling (zn) :
artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht
stuk (zn) :
artikel, bijdrage, essay, gedicht, geschrift, nota, opstel, papier, rapport, tekst

woordverbanden van ‘essay’ grafisch weergegeven

in de Woordenlijst onnodig Engels:

essay  zn.:
(korte) verhandeling, (letterkundig) opstel, proeve, betoog

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c