lezing

als woordenboektrefwoord:

lezing:
v. (-en), voorlezing, voordracht. lezinkje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lezing (zn) :
voordracht, verhandeling, voorlezing
lezing (zn) :
versie

als synoniem van een ander trefwoord:

verhandeling (zn) :
opstel, lezing, toespraak, verhaal, uiteenzetting, college, voordracht, betoog, artikel, rede, bespreking, scriptie, redevoering, essay, memorie, traktaat, schriftuur, vertoog
uitleg (zn) :
lezing, opvatting, verklaring, commentaar, opheldering, interpretatie, toelichting, uitsluitsel, motivering, explicatie, uitlegging, argumentatie, glos, exegese
duiding (zn) :
lezing, voorstelling, opvatting, uitleg, verklaring, interpretatie, toelichting, invulling, zingeving, uitlegging
interpretatie (zn) :
lezing, voorstelling, uitleg, expressie, verklaring, invulling, vertolking, duiding, verzinnelijking, uitlegging
voordracht (zn) :
toespraak, lezing, uiteenzetting, spreekbeurt, rede, verhandeling, exposé, referaat, voorlezing
toespraak (zn) :
lezing, voordracht, betoog, rede, redevoering, speech, verhandeling, oratie, prevelement
les (zn) :
lezing, leer, cursus, onderwijs, opleiding, scholing, onderricht, lering, onderrichting
opvatting (zn) :
lezing, voorstelling, uitleg, interpretatie, invulling, duiding, uitlegging
invulling (zn) :
lezing, voorstelling, opvatting, uitwerking, interpretatie, duiding
college (zn) :
lezing, voordracht, les, verhandeling
versie (zn) :
lezing, weergave, voorstellingswijze

woordverbanden van ‘lezing’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c