lezing

als woordenboektrefwoord:

lezing:
v. (-en), voorlezing, voordracht. lezinkje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lezing (zn) :
verhandeling, voordracht, voorlezing
lezing (zn) :
versie

als synoniem van een ander trefwoord:

verhandeling (zn) :
artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht
uitleg (zn) :
argumentatie, commentaar, exegese, explicatie, glos, interpretatie, lezing, motivering, opheldering, opvatting, toelichting, uitlegging, uitsluitsel, verklaring
duiding (zn) :
interpretatie, invulling, lezing, opvatting, toelichting, uitleg, uitlegging, verklaring, voorstelling, zingeving
interpretatie (zn) :
duiding, expressie, invulling, lezing, uitleg, uitlegging, verklaring, vertolking, verzinnelijking, voorstelling
voordracht (zn) :
exposé, lezing, rede, referaat, spreekbeurt, toespraak, uiteenzetting, verhandeling, voorlezing
toespraak (zn) :
betoog, lezing, oratie, rede, redevoering, speech, verhandeling, voordracht, prevelement
les (zn) :
cursus, leer, lering, lezing, onderricht, onderrichting, onderwijs, opleiding, scholing
opvatting (zn) :
duiding, interpretatie, invulling, lezing, uitleg, uitlegging, voorstelling
invulling (zn) :
interpretatie, uitwerking, duiding, lezing, opvatting, voorstelling
college (zn) :
les, lezing, verhandeling, voordracht
versie (zn) :
lezing, voorstellingswijze, weergave

woordverbanden van ‘lezing’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c