drempel

als woordenboektrefwoord:

drempel:
m. (-s), dorpel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

drempel (zn) :
belemmering, hindernis, weerstand
drempel (zn) :
scheidslijn
drempel (zn) :
dorpel

als synoniem van een ander trefwoord:

belemmering (zn) :
afschrikmiddel, barrière, beletsel, beteugeling, bezwaar, drempel, handicap, hinder, hindernis, hinderpaal, hobbel, impediment, obstakel, obstructie, ontmoediging, rem, remming, sta-in-de-weg, storing, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring
hindernis (zn) :
barrière, belemmering, beletsel, drempel, handicap, hinderpaal, hobbel, horde, impediment, klip, moeilijkheid, obstakel, rem, sta-in-de-weg, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring
barrière (zn) :
drempel, hindernis, kloof, muur, obstakel

woordverbanden van ‘drempel’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c