klip

als woordenboektrefwoord:

klip:
v. (-pen), steile rots; blinde klippen, in zee, onder water.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

klip (zn) :
gevaar, hindernis, hinderpaal, moeilijkheid
klip (zn) :
rif, rots, scheer
klip (zn) :
struikelblok
klip (zn) :
rif

als synoniem van een ander trefwoord:

hindernis (zn) :
barrière, belemmering, beletsel, drempel, handicap, hinderpaal, hobbel, horde, impediment, klip, moeilijkheid, obstakel, rem, sta-in-de-weg, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring
rif (zn) :
klip, rots
rots (zn) :
klip, rif

woordverbanden van ‘klip’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

rif:
klip, bank

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

klip, rots

Klip noemt men eene harde steile rots, voornamelijk in de zee (blinde, wakende klippen). Figuurlijk wordt klip gebezigd in de ongunstige beteekenis van hinderpaal, beletsel, oorzaak van verderf; rots daarentegen in de gunstige van toeverlaat, steun, toevlucht. Hij zal die klip niet ontzetten. Op die klip is hij gestrand. God is mijne rots; de rotssteen mijns harten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 314:

klip, rots

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 312:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c