klip

als woordenboektrefwoord:

klip:
v. (-pen), steile rots; blinde klippen, in zee, onder water.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

klip (zn):
gevaar, hindernis, hinderpaal, moeilijkheid
klip (zn):
rif, rots, scheer
klip (zn):
struikelblok
klip (zn):
rif

als synoniem van een ander trefwoord:

hindernis (zn) :
barrière, belemmering, beletsel, drempel, handicap, hinderpaal, hobbel, horde, impediment, klip, moeilijkheid, obstakel, rem, sta-in-de-weg, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring
rif (zn) :
klip, rots
rots (zn) :
klip, rif

woordverbanden van ‘klip’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

rif:
klip, bank

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
klip, rots

Klip — rots. Klip noemt men eene harde steile rots, voornamelijk in de zee (blinde, wakende klippen). Figuurlijk wordt klip gebezigd in de ongunstige beteekenis van hinderpaal, beletsel, oorzaak van verderf; rots daarentegen in de gunstige van toeverlaat, steun, toevlucht. Hij zal die klip niet ontzetten. Op die klip is hij gestrand. God is mijne rots; de rotssteen mijns harten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
klip, rots

KLIP, ROTS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 314.

in hedendaagse spelling:
rots, klip, rif, staart, rug, richel, plaat, bank, grond, droogte, zand

ROTS, KLIP, RIF, STAART, RUG, RIGCHEL, PLAAT, BANK, GROND, DROOGTE, ZAND

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 312.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c