ongevormd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vormeloos (bn) :
amorf, lomp, ongevormd, plomp, vormloos
amorf (bn) :
ongevormd, vormloos

woordverbanden van ‘ongevormd’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongevormd
gevormd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0181 nc