opnieuw

als woordenboektrefwoord:

opnieuw:
bw. nog eens.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opnieuw (bw):
alweer, andermaal, nog, nog een keer, nog eens, nogmaals, over, overnieuw, terug, van voren af, wederom, weer, weeral, weerom

als synoniem van een ander trefwoord:

weer (bw) :
alweder, nog een keer, nog eens, nogmaals, opnieuw, terug, weder, wederom, weeral, weerom
nogmaals (bw) :
nog een keer, nog eens, opnieuw, weer, wederom
wederom (bw) :
alweer, nog eens, nogmaals, opnieuw, over, weer
alweer (bw) :
nogmaals, opnieuw, wederom, weer
over (bw) :
opnieuw, wederom, weerom
nog (bw) :
opnieuw, daarenboven

woordverbanden van ‘opnieuw’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
alweer, andermaal, herhaaldelijk, nogmaals, opnieuw, wederom

Alweder — andermaal — herhaaldelijk — nogmaals — opnieuw — wederom. Alle duiden de herhaling eener zelfde gebeurtenis of handeling aan. Andermaal (d. i. voor de tweede maal; ander = tweede) geeft te kennen, dat iets reeds éénmaal, nogmaals dat het reeds meermalen is voorgevallen. Wederom, dat bijna uitsluitend in hoogeren stijl voorkomt, drukt het begrip van herhaling sterker uit. Alweder ziet meer op het snelle en soms ook op het onaangename, herhaaldelijk op het menigvuldige, opnieuw op het onaangename der herhaling. Hebt gij uw geld alweer op? Ik heb hem herhaaldelijk mijn ongenoegen te kennen gegeven. Komt gij mij opnieuw lastig vallen?

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
alweer, andermaal, nogmaals, opnieuw, wederom

ALWEDER, ANDERMAAL, NOGMAALS, OP NIEUW, WEDEROM

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 159.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0024 c