wederom

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wederom (bw) :
alweer, nog eens, nogmaals, opnieuw, over, weer

als synoniem van een ander trefwoord:

opnieuw (bw) :
alweer, andermaal, nog, nog een keer, nog eens, nogmaals, over, overnieuw, terug, van voren af, wederom, weer, weeral, weerom
weer (bw) :
alweder, nog een keer, nog eens, nogmaals, opnieuw, terug, weder, wederom, weeral, weerom
nogmaals (bw) :
nog een keer, nog eens, opnieuw, weer, wederom
alweer (bw) :
nogmaals, opnieuw, wederom, weer
over (bw) :
opnieuw, wederom, weerom

woordverbanden van ‘wederom’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Alle duiden de herhaling eener zelfde gebeurtenis of handeling aan. Andermaal (d. i. voor de tweede maal; ander = tweede) geeft te kennen, dat iets reeds éénmaal, nogmaals dat het reeds meermalen is voorgevallen. Wederom, dat bijna uitsluitend in hoogeren stijl voorkomt, drukt het begrip van herhaling sterker uit. Alweder ziet meer op het snelle en soms ook op het onaangename, herhaaldelijk op het menigvuldige, opnieuw op het onaangename der herhaling. Hebt gij uw geld alweer op? Ik heb hem herhaaldelijk mijn ongenoegen te kennen gegeven. Komt gij mij opnieuw lastig vallen?

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 159:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 1:

andermaal, weer, wederom

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 2:

weer, wederom, terug, over

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c