weder

als woordenboektrefwoord:

weder, weer:
o. luchtsgesteldheid.
weder, weer:
bw. opnieuw ; tegen.
weder:
m. (-s), Weer, m. (weren), ram.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

weer (bw) :
alweder, nog een keer, nog eens, nogmaals, opnieuw, terug, weder, wederom, weeral, weerom

woordverbanden van ‘weder’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

weder, terug

Weder duidt eene herhaling aan met betrekking tot den tijd; terug eene herhaling niet betrekking tot de plaats, met andere woorden, eene achteruitgaande beweging, waardoor iets terug komt naar de plaats, vanwaar het gekomen is. Wederaankleeden, wederbeginnen, wederverschijnen, terugtreden, terugreizen, terugvallen, terugbegeven. Ook in die samenstellingen, waarin beide woorden gebruikt worden, blijft dit verschil voelbaar. Wederkeeren, terugkeeren (iemand keert terug naar zijn huis; zijne huisgenootcn zien hem wederkeeren); wederkoopen, terugkoopen; wedernemen; terugnemen; wederbrengen, enz.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c