misschien

als woordenboektrefwoord:

misschien:
bw. wellicht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

misschien (bw):
mogelijk, mogelijkerwijs, soms, toevallig, wellicht

als synoniem van een ander trefwoord:

soms (bw) :
misschien, ook, toevallig, toevalligerwijs, toevalligerwijze, wellicht
mogelijk (bw) :
denkbaar, eventueel, misschien, mogelijkerwijs, wellicht
wellicht (bw) :
misschien, mogelijk, mogelijkerwijs, soms
toevallig (bw) :
bijgeval, misschien, occasioneel, soms

woordverbanden van ‘misschien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
altemet, misschien, mogelijk, soms, wellicht, licht

Altemet — misschien — mogelijk — soms — wellicht — licht. De zinnen, door deze bijwoorden van voorstellingswijze bepaald, geven te kennen, dat iets zou kunnen geschieden. Soms en altemet komen alleen voor in onderstellende, vragende of twijfelende zinnen en dienen dan ter versterking van de onzekerheid. Het verschil bestaat hierin, dat soms het algemeen gebruikelijke woord is, terwijl altemet bijna uitsluitend in gemeenzame taal gebruikt wordt. Misschien drukt het onzekere van het geschieden uit, terwijl wellicht en bij verkorting licht, te kennen geeft, dat het wel zou kunnen gebeuren, maar dat het niet zeker is; mogelijk stelt meer op den voorgrond, dat er veel kans is dat iets geschiedt. Heb je soms een postzegel voor me? Kun je me altemet, ook zeggen, waar hij woont? Misschien doet hij het wel, maar zeker is het niet. Het valt u wellicht moeilijk, mij daarop te antwoorden. Mogelijk komt hij nog wel; ik zou den moed niet opgeven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

in hedendaagse spelling:
mogelijk, misschien, wellicht

83. Mogelijk — misschien — wellicht.

Deze woorden geven te kennen, dat iets nog onzeker is.

Misschien drukt uit, dat er nog groote onzekerheid bestaat. Misschien zal hij komen, misschien ook niet.

Wellicht (of: licht) nadert meer de zekerheid. Hij zal wellicht nog komen, al is het ook regenachtig.

Mogelijk onderstelt, dat de kans zeer groot is. Mogelijk zijn ze nu al in Amsterdam.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
mogelijk, misschien, wellicht, waarschijnlijk, vermoedelijk

MOGELIJK, MISSCHIEN, WELLIGT, WAARSCHIJNLIJK, VERMOEDELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 437.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

misschien
bepaald, onmogelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0023 c