idem dito

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ook (bw) :
eveneens, idem dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, dienovereenkomstig, desgelijks

woordverbanden van ‘idem dito’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c