idem

als woordenboektrefwoord:

idem:
hetzelfde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

evenzo (bw) :
ook, op dezelfde wijze, eveneens, even, idem, item, dito, evenzeer, insgelijks, gelijkerwijs, desgelijks
evenzeer (bw) :
ook, zowel, eveneens, idem, dito, evenzo, evengoed, insgelijks, desgelijks
item (bw) :
ook, eveneens, idem, dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, desgelijks
eveneens (bw) :
ook, idem, item, dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, desgelijks
hetzelfde (bw) :
gelijk, idem, eender, enerlei

woordverbanden van ‘idem’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c