uitzonderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitzonderen (ww):
buitensluiten, onderscheiden, uitsluiten
uitzonderen (ww):
afzonderen

als synoniem van een ander trefwoord:

uitsluiten (ww) :
uitzonderen

woordverbanden van ‘uitzonderen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

uitzonderen, uitsluiten

Bij uitzonderen staat het denkbeeld van het scheiden van een of meer van de rest op den voorgrond; bij uitsluiten het niet toelaten van de uitgestotenen tot dat, waartoe anderen worden toegelaten. Vandaar dat uitzonderen in goeden en kwaden zin kan genomen worden. Uitgezonderd in deze twee gevallen gaat de regel altijd op. Er werd steun gevraagd, voor de uitgestotenen. Zij, die reeds eerder een prijs gewonnen hebben, zijn van de mededinging uitgesloten. Alle roem is uitgesloten.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c